vrijdag 8 november 2013

Koningen der Belgen en Nederland

De Belgische Koning Filip en Koningin Mathilde  brengen  hun eerste buitenlandse  bezoek in functie aan buurland het Koninkrijk der Nederlanden .Hunne  Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde der Belgen foto www.Monarchie.Be


Geen 'full blown' Staatsbezoek maar een kennismakingsbezoek in de stijl die Koning Willem-Alexander na zijn aantreden begonnen is. Aan ceremonieel voor het Paleis Noordeinde geen gebrek. De Belgische Vorst is welkom,  zoveel is duidelijk, ook de persoonlijke betrekkingen tussen beide Koningsparen lijkt optimaal te zijn.

Koning Willem III (1817-1890) is  zelfs in het Koninklijk Paleis te Brussel geboren toen België en Nederland nog één Koninkrijk was. Hij bracht in juli 1883 met koningin Emma in Spa een officieel bezoek aan koning Leopold II en diens echtgenote Koningin Maria Hendrika.  De Belgische koning bracht van 17 tot en met 20 oktober 1883 een staatsbezoek aan Nederland. Dit bezoek werd in mei 1884 door een tegenbezoek beantwoord.
 
 
Koning Willem III miniatuur uit het Koninklijk Huisarchief
 
De betrekkingen zijn echter niet altijd zo hartelijk geweest als ze nu zijn. Prins Leopold ( de latere Koning Leopold II) had plannen om Nederland binnen te vallen. Hij wilde op deze wijze toegang krijgen tot koloniën en vond dat Limburg, Noord-Brabant en Luxemburg tot België behoorden. Bij de aanval moest de Nederlandse koning worden afgezet en het volk zou vervolgens besluiten over het lot van de katholieken. Het einddoel was namelijk alle katholieke gebieden tot aan de rivieren 'onder één kroon te verenigen'. Tijdens de aanval zou dan blijken welke provincies zich wel en welke zich niet bij België wilden aansluiten. Het plan ging uiteindelijk niet door omdat de toen nog regerende Leopold I het plan veel te riskant vond. Bovendien bleef steun van Frankrijk uit. Gehoopt werd vooraf op steun van Franse zijde. Frankrijk zag echter weinig realisme in het plan en stribbelde tegen. Toen kroonprins Leopold uiteindelijk toch aan tafel kwam te zitten met een oom van keizer Napoleon III moet deze hem duidelijk hebben gemaakt dat de invasie niet zou worden gesteund. De aanvalsplannen verdwenen daarna in de ijskast.
 
Op 15 september 1910 kwam de nieuwe Koning Albert I met ons land kennismaken. Hij werd door Koningin Wilhemina van het Centraal station in Amsterdam opgehaald.
 
September 1910 Koningin Wilhelmina ontvangt Koning Albert I der Belgen   


In 1938 brengt Koning Leopold III een staatsbezoek aan Nederland. In Amsterdam worden hij en koningin Wilhelmina met enorm veel geestdrift ontvangen.


 
Zowel bij het Centraal Station als op de Dam dringt de juichende menigte door de afzettingen heen. Koning Leopold werd ook gevraagd om Peter te zijn van de in januari 1938 geboren Prinses Beatrix
 
 
Een jaar later was de Belgische Vorst samen met zijn Minister-President Paul Henri Spaak op Paleis Noordeinde om te zoeken naar een oplossing voor de dreigende oorlog . Wij weten nu hoe tevergeefs  dit  was
 
 
 
 

1 opmerking: