zaterdag 26 september 2015

Uit mijn verzameling ( 6)Bij de afsluiting  van de  viering 200  Koninkrijk  er Nederlanden wil ik een bord  , onlangs  verworven,  tonen van de viering  100 jaar geleden . Het  feest  is  naar  men zegt deze  jaren 2013-2015  aan de gewone  Nederlander voorbij gegaan . Misschien was dat in 1963 en 1913 anders.  Er waren in ieder geval méér  en kwalitatief betere herinneringsuitgiften in 1913.


100 jaar Onafhankelijkheid van de Staat der Nederlanden, 1813-1913                    Bord met polychrome decoratie, deel onderglazuur (blauw), deels opglazuur. Plat: tekst met oranjeappels er omheen, een stralenzon en de pijlenbundel. Tekst (plat): By't opgaan der ORANJEZON Kreeg Nederland Gideon, 1813-1913. Rand: Voluutvormig bladwerk met afhangende motieven, opgesierd met oranjeappels.

N.V. Plateelbakkerij Zuid-Holland


In 1913  was  er  nog een algemene  kennis  over de Bijbel , de verwijzing  naar  de Bijbelse Richter Gideon was dus voor één ieder duidelijk

Gideon , is de vijfde richter (ook wel rechter) uit het boek Richteren  . Het verhaal speelt zich af in hoofdstuk 6 tot en met 8. Gideon was de zoon van Joas uit de stam Manasse en werd door God benoemd om de Israëlieten te bevrijden uit de hand van de Midjanieten en Amalekieten.
Eerst haalde hij op bevel van God het altaar en de cultuskolom van de Baäl-cultus naar beneden. "Daarom werd Gideon van die dag af Jeroebaäl genoemd – het betekent: Baäl mogen tegen u strijden – omdat hij het altaar naar beneden haalde" (Richteren 6,32).
Vervolgens droeg God hem op om de Midjanieten aan te vallen en te verdrijven. Met zijn leger van 32.000 trok hij op tegen de 150.000 Midjanieten, maar God liet hem zijn leger terugbrengen tot slechts 300 man (aldus Richteren 7 en 8). Met dit kleine leger voerde hij een verrassingsaanval uit. Gideon gaf een ieder een ramshoorn (sjofar), fakkel en een pot van aardewerk. Het leger omsingelde in stilte de Midjanieten, en op Gideons teken brak een ieder zijn pot en blies op de ramshoorn. In de paniek die volgde gingen de Midjanieten elkaar te lijf en door dit wonder won aldus het leger van Gideon van de Midjanieten.
Gideon was de door God aangestelde leider. Na de klinkende wonderbaarlijke overwinning wilden de Israëlieten hem tot hun koning kronen. Gideon wees dit echter af en gaf te kennen dat alleen God hun ware leider was. Gedurende Gideons leven was er 40 jaar vrede in het land Israël.

Natuurlijk is er wel degelijk aandacht geweest voor de viering  van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden . Het heeft ons  in ieder geval drie  kloeke  biografieën van de eerste drie  Staatshoofden opgeleverd.

En het begin van de viering viel bijna gelijktijdig  met  de inhuldiging van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, en niemand zal ontkennen dat dat een feest geworden is!.


Ik vraag mij ook af  hoe algemeen de vieringen in 1913 en 1963 zijn gevierd . "Andere  tijden "besteden aandacht aan het gebrek aan belangstelling  in 1963.

Er was voor de in Oranje en historie geïnteresseerde Nederlander  genoeg  te beleven de afgelopen jubileum jaren .Geen opmerkingen:

Een reactie posten