woensdag 19 maart 2014

20 Maart : Koningin-Moeder Emma 1934 - Koningin Juliana 2004

Ieder jaar op 20 Maart probeer ik als het even kan in de Nieuwe Kerk te Delft te zijn om stil te staan bij het overlijden van de door mij zo bewonderde Koningin Juliana , nu precies 10 jaar geleden.  Ook haar Grootmoeder de Koningin-Regentes Emma overleed op deze datum . Het vreemde is dus dat er exact een tijdbestek van  70 jaar tussen beide sterfgevallen is.


In 2012 lag er reeds een bloemstuk van Z.K.H. de Prins van Oranje  toen ik mijn lathyrus groet neerlegde op de sluitsteen van de grafkelder der Oranjes


Koningin Juliana wordt vaak vergeleken met haar Grootmoeder en al snel wordt beiden het etiket 'liefste oude Dame van Europa' opgeplakt en met name Koningin Juliana wordt regelmatig als naïeve wereldverbeteraar neergezet .

Natuurlijk zijn beide Vorstinnen terecht geassocieerd met weldaden en grote sociale  maatschappelijke betrokkenheid maar hen enkel en alleen deze eigenschappen toekennen doet beide geen recht .    


Koningin Emma (1858-1934) naar PieterJosselin de Jong
Koningin Juliana (1909-2004) door Sierk Schröder

Toen Koningin Juliana overleed in de vroege ochtend van 20 maart 2004 was zij al jaren uit het publieke beeld verdwenen maar uit de woorden van Dominee Welmet Hudig-Semeijns de Vries van Doesburgh bij haar uitvaart bleek wel dat zij die jaren niet enkel inactief en bedlegerig heeft doorgebracht. Zo maakte zij in de omgeving van Soestdijk uitstapjes naar bijvoorbeeld kinderboerderijen en ook wel naar de Keukenhof.   
 
Zij is de langstlevende Oranje ooit, een mijlpaal die zij in 1993 bereikte toen zij prins Frederik (1797-1881, broer van koning Willem II ) passeerde.
 
De laatste maal dat Nederland de oude Koningin in het openbaar zag was op het huwelijk van haar kleinzoon Prins Maurits met Prinses Marilène in 1998 te Apeldoorn. De Rijksvoorlichtingsdienst  had bij voorbaat gecommuniceerd dat Prinses Juliana verschijnselen  van acute verwardheid kon vertonen. Zij was net herstellende  van een heup operatie.  
 
Misschien wel heel typerend voor de religieus vrijzinnige Juliana was het dat een voor haar normale handeling uitgroeide tot een soort 'Nationale  rel'. Prinses Juliana ging begeleid door dochter Prinses Margriet ter Communie ( ook Prins Bernhard deed dat maar de NOS camera's legden dat moment niet vast ) . Kritiek kwam er uit Protestantse Kerken maar vooral Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht roerde zich flink in de media en veroordeelde de handelswijze van onze oude Koningin in straffe bewoordingen . Dat ergerde Prins Bernhard dusdanig dat hij de Kardinaal op Paleis Soestdijk ontbood om hem stevig de  mantel uit te vegen  . Er is daar een flinke woordenwisseling geweest en naar de mening van Mgr. Simonis 'begreep de Prins er niets van'. De Prins verklaarde aan de Kardinaal dat als hij in Brussel was de Belgische Kardinaal Godfried Daneels, Aartsbisschop van Mechelen  hem zonder commentaar ter Communie toe liet . Mgr. Simonis dacht dat het mogelijk was dat Kardinaal Daneels de Prins niet zou hebben herkend !
 
Over het algemeen zag Nederland hierin de vrijgevochten religiositeit en vrijzinnigheid van Prinses Juliana.
 
Ik verheug me nu reeds over de ontsluiting van allerlei archieven waarna  het beeld van Koningin Juliana ten positieve zal kantelen .
 
 
 
 
Een eenvoudig bosje lathyrus 20 maart 2014.
 
 
 
  

 

 

3 opmerkingen:

  1. Dank je Vivian ! Het artikel is niet zozeer een opsomming van biografische gegevens . De lezers van mijn blog lijken me al de nodige basiskennis te hebben. Ik vind het werkelijk heel leuk dat jij me hier altijd feed back geeft . Dat waardeer ik zeer.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Met de recente biografieën over Juliana (en Bernhard) wordt al een poging gedaan, vind ik :)

    BeantwoordenVerwijderen